Data Agregat

Agama

Penduduk menurut Kecamatan dan Agama

KABUPATEN KOTA AGAMA DAN KEPERCAYAAN JUMLAH PERSEN
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Kepercayaan
NO. KECAMATAN n n n n n n n n %
1 BONTONOMPO 45.068 36 2 1 0 0 2 45.109 5,89
2 BAJENG 72.656 146 37 8 16 0 3 72.866 9,51
3 TOMPOBULU 29.404 8 6 0 0 0 1 29.419 3,84
4 TINGGIMONCONG 23.050 162 54 0 0 0 1 23.267 3,04
5 PARANGLOE 18.902 16 17 0 0 0 4 18.939 2,47
6 BONTOMARANNU 39.561 1.001 328 21 18 0 7 40.936 5,34
7 PALLANGGA 123.808 915 436 23 125 1 26 125.334 16,36
8 SOMBA OPU 146.543 3.001 2.604 62 430 0 26 152.666 19,92
9 BUNGAYA 17.591 1 1 0 0 0 3 17.596 2,30
10 TOMBOLO PAO 30.300 61 3 1 0 0 2 30.367 3,96
11 BIRINGBULU 31.051 5 1 0 0 0 4 31.061 4,05
12 BAROMBONG 43.822 264 285 2 12 0 14 44.399 5,79
13 PATTALLASSANG 29.829 622 181 1 2 3 7 30.645 4,00
14 MANUJU 15.301 3 0 1 0 0 2 15.307 2,00
15 BONTOLEMPANGANG 15.643 78 1 0 0 0 4 15.726 2,05
16 BONTONOMPO SELATAN 31.724 4 2 0 0 0 3 31.733 4,14
17 PARIGI 13.683 17 0 0 0 0 0 13.700 1,79
18 BAJENG BARAT 27.207 4 3 0 0 0 2 27.216 3,55
JUMLAH 755.143 6.344 3.961 120 603 4 111 766.286 100