Data Agregat

Agama

Penduduk menurut Kecamatan dan Agama

KABUPATEN KOTA AGAMA DAN KEPERCAYAAN JUMLAH PERSEN
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Kepercayaan
NO. KECAMATAN n n n n n n n n %
1 743.527 6.561 4.152 131 657 6 201 755.235 100,00
2 BONTONOMPO 44.091 35 2 0 1 0 3 44.132 5,84
3 BAJENG 72.253 188 42 5 17 0 11 72.516 9,60
4 TOMPOBULU 30.181 9 2 0 0 0 2 30.194 4,00
5 TINGGIMONCONG 22.643 178 55 0 1 0 2 22.879 3,03
6 PARANGLOE 18.128 18 16 0 0 0 4 18.166 2,41
7 BONTOMARANNU 38.144 1.057 266 19 19 1 10 39.516 5,23
8 PALLANGGA 117.154 893 389 27 127 1 55 118.646 15,71
9 SOMBA OPU 148.544 3.266 2.953 74 484 0 57 155.378 20,57
10 BUNGAYA 18.372 4 1 1 0 0 2 18.380 2,43
11 TOMBOLO PAO 30.053 60 2 2 0 0 2 30.119 3,99
12 BIRINGBULU 32.967 2 1 0 0 0 7 32.977 4,37
13 BAROMBONG 42.619 257 279 1 4 0 19 43.179 5,72
14 PATTALLASSANG 26.871 479 132 0 4 4 8 27.498 3,64
15 MANUJU 14.681 1 1 1 0 0 3 14.687 1,94
16 BONTOLEMPANGANG 15.296 87 1 0 0 0 8 15.392 2,04
17 BONTONOMPO SELATAN 30.744 5 2 0 0 0 3 30.754 4,07
18 PARIGI 13.629 19 0 1 0 0 2 13.651 1,81
19 BAJENG BARAT 27.157 3 8 0 0 0 3 27.171 3,60
JUMLAH 1.487.054 13.122 8.304 262 1.314 12 402 1.510.470 200