Data Agregat

Umur & Jenis Kelamin

Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

KODE KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH RASIO
LAKI-LAKI PEREMPUAN
NOKEC KECAMATAN n(JIWA)% n(JIWA)% n(JIWA)%
1 BONTONOMPO 21.963 2,87 23.146 3,02 45.109 5,89 94,890
2 BAJENG 36.298 4,74 36.568 4,77 72.866 9,51 99,260
3 TOMPOBULU 14.592 1,90 14.827 1,93 29.419 3,84 98,420
4 TINGGIMONCONG 11.673 1,52 11.594 1,51 23.267 3,04 100,680
5 PARANGLOE 9.385 1,22 9.554 1,25 18.939 2,47 98,230
6 BONTOMARANNU 20.286 2,65 20.650 2,69 40.936 5,34 98,240
7 PALLANGGA 62.183 8,11 63.151 8,24 125.334 16,36 98,470
8 SOMBA OPU 75.678 9,88 76.988 10,05 152.666 19,92 98,300
9 BUNGAYA 8.627 1,13 8.969 1,17 17.596 2,30 96,190
10 TOMBOLO PAO 15.531 2,03 14.836 1,94 30.367 3,96 104,680
11 BIRINGBULU 15.342 2,00 15.719 2,05 31.061 4,05 97,600
12 BAROMBONG 22.008 2,87 22.391 2,92 44.399 5,79 98,290
13 PATTALLASSANG 15.213 1,99 15.432 2,01 30.645 4,00 98,580
14 MANUJU 7.634 1,00 7.673 1,00 15.307 2,00 99,490
15 BONTOLEMPANGANG 7.793 1,02 7.933 1,04 15.726 2,05 98,240
16 BONTONOMPO SELATAN 15.458 2,02 16.275 2,12 31.733 4,14 94,980
17 PARIGI 6.618 0,86 7.082 0,92 13.700 1,79 93,450
18 BAJENG BARAT 13.503 1,76 13.713 1,79 27.216 3,55 98,470
JUMLAH 379.785 49,57 386.501 50,42 766.286 99,99 98,260